Valná hromada je vrcholným orgánem svazku obcí. Členem Valné hromady je statutární zástupce člena svazku obcí nebo jiný plnou mocí pověřený člen zastupitelstva obce chybějícího řádného zástupce člena svazku obcí. V současné době tvoří Valnou hromadu zástupci 25 členských obcí mikroregionu. Valná hromada je usnášení schopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň dvě třetiny členů. Zasedání Valné hromady se konají nejméně 1x ročně.

Z jednání valné hromady