Správní rada je výkonným orgánem svazku obcí. Členové Správní rady jsou voleni Valnou hromadou. Správní rada má 9 členů, jejími členy jsou vždy předseda a dva místopředsedové. Správní rada je usnášeníschopná, pokud se k jejímu jednání dostaví alespoň 5 členů.

Z jednání správní rady Mikroregionu Krnovsko