37. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 18. 10. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost
Přítomno: 19/25

Valná hromada schválila:

  • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Modernizace veřejných prostranství“
  • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na činnost Mikroregionu Krnovsko v rámci projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“
  • uvolnění 6.000 Kč na zajištění oběda pro školení účetních Mikroregionu Krnovsko
  • uvolnění částky 15.000 Kč na žákovskou ligu stolního tenisu
  • konání 38. valné hromady dne 13. 12. 2012 v 9:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Krnov, Hlavní nám. 1

Valná hromada vzala na vědomí:

  • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 9. 2012
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 9. 2012
  • Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2012