24. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 25. 9. 2008
Místo konání: exkurze „Po dobrých příkladech MSK“

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2009 ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2008.

Valná hromada mj. projednala:

 • výzvu k předkládání projektů do PRV Mze ČR na obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.

32. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 20. 9. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace k projektům:
  • „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
  • „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“
  • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
  • „Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů MIkroregonu Krnovsko“