Datum konání: 30. 4. 2010
Místo konání: Petrovice

Valná hromada mj. schválila:

  • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
  • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2009 a 31. 3. 2010
  • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt:
    • „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
  • přijetí dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt:
    • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

  • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.