mapaMikroregion Krnovsko tvoří severní část okresu Bruntál, který je zároveň severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými a horskými podmínkami. Severní strana mikroregionu je shodná se státní hranicí s Polskou republikou, dále sousedí s okresem Jeseník a Opava, na jižní straně sousedí se správním obvodem obce s rozšířenou působností – Bruntál.

Téměř celé území náleží z horopisného hlediska k provincii Česká vysočina, soustavě Sudetské a podsoustavě Východní Sudety. Pouze část území na severním a východním okraji, který představují především obce Osoblaha, Krnov a Úvalno, je součástí soustavy Středopolská nížina a podsoustavy Slezská nížina. Jinak je severní části mikroregionu začleněna do Zlatohorské vrchoviny.

Klimaticky se mikroregion dělí do tří částí: nejmenší s teplým klimatem (shodná s horopisnou příslušností ke Středopolské nížině), nejrozsáhlejší s mírně teplým až chladným klimatem (mírně chladné a krátké léto, dlouhá a mírná zima) a ve stoupajících nadmořských výškách s chladným klimatem (Heřmanovice, Holčovice, Krasov, Zátor).

Historický vývoj obcí mikroregionu se ubíral vlastními cestami, První zmínky o nejstarší obci Mikroregionu Krnovsko se datují k roku 1238 (Býkov – Láryšov), naopak nejmladší obcí mikroregionu je obec Krasov, která vznikla v roce 1502. Celá oblast Krnovska představuje jedno z nejstarších osídlením na území České republiky, které dokazuje především velké množství hradů a tvrzí, později většinou přestavovaných na zámky. Charakteristické pro území je také velké množství kostelů.

Mikroregion Krnovsko vznikl jako dobrovolný svazek obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a tvoří jej 25 obcí s celkovým počtem 43 173 obyvatel. Územně se „Mikroregion Krnovsko“ shoduje se správním územím obce s rozšířenou působností – města Krnova. Více než polovina obcí dané oblasti má méně než 500 trvale bydlících obyvatel. Hustota obyvatelstva území činí okolo 74 obyvatel/km2 na rozloze 582 km2.