12. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 30. 5. 2006
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada schválila:

  • přijetí dotace na projekty:
    • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – I. etapa
    • Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu
    • Informační systém Mikroregionu Krnovsko
    • Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko.

Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko

Celkové náklady: 239 309 Kč
Dotace: 179 480 Kč (74,99 %)
Doba realizace: 3/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: 16 obcí Mikroregionu Krnovsko

Cílem projektu je optimalizace nakládání s odpady v 16 obcích Mikroregionu Krnovsko. Jedná se o vypracování projektové dokumentace vč. analýzy využitelnosti sběrného a třídícího dvora.Projekt byl předložen do programu „Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství“, č. ŽPZ/03/2005. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregonu Krnovsko – I. etapa

Celkové náklady: 900 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč (55,56 %)
Doba realizace: 4/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Hošťálkovy, Krasov, Lichnov, Úvalno, Zátor

Cílem tohoto projektu je podpořit postupnou obnovu veřejného osvětlení v malých obcích Mikroregionu Krnovsko. Projekt je realizován etapově, v navazujících etapách se předpokládá postupná obnova veřejného osvětlení v dalších obcích mikroregionu. Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Rozšíření poradenství – rozvoj činnosti venkovského mikroregionu

Celkové náklady: 520 tis. Kč
Dotace: 320 tis. Kč (61,54 %)
Doba realizace: 1/2006 – 6/2007

Cílem projektu je prostřednictvím společných projektů a společně organizovaných akcí zajistit rozvoj venkovského mikroregionu Krnovsko.Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Informační systém Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 983 801,00 Kč
Dotace: 885 421,00 Kč (90,00 %)
Doba realizace: 1. 12. 2005 – 15. 12. 2006
Zúčastněné obce: 19 obcí MRK

Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků Mikroregionu Krnovsko. Stávající informační systém bude doplněn o informační tabule s turistickými mapami, fotografiemi a informacemi upozorňujícími na největší zajímavosti regionu. Projekt byl předložen do grantového schématu SROP „Jednotný komunikační styl 2005“. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.