15. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 5. 10. 2006
Místo konání: Dolní Moravice

Valná hromada mj. schválila:

  • členské příspěvky obcí Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2005

Valná hromada mj. projednala:

  • projekt firmy EKOKOM na rok 2007
  • program podpory obnovy a rozvoje venkova na rok 2007