51. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 11. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2011

Správní rada mj. doporučila:

  • valné hromadě schválit bez výhrad návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na ro 2012
  • valné hromadě schválit návrh plánu činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace o podání závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
  • informace o výsledku výzvy ředitelům základních škol Mikroregionu Krnovsko k zapojení se do akce „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
  • informace manažerky mikroregionu z jednání pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16, globálního strategického cíle „Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu“.