48. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 25.11. 2010
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předoženého rozpočtového opatření č. 3/2010

Správní rada mj. projednala:

  • návrh plánu činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2011
  • monitorovací zprávu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ vč. podání 2. žádosti o platbu.