19. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2. 10. 2007
Místo konání: Zátor

Valná hromada mj. schválila:

  • zprávu revizní komise
  • řádné členské příspěvky na rok 2008
  • přípravu projektu „Integrovaný systém pro nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“

Valná hromada mj. projednala:

  • uzavření partnerské smlouvy s okresem Prudnik
  • zastoupení mikroregionu na konferenci „Evropské příležitosti regionu“ v Ostravě ve dnech 4. – 5. 10. 2007