Valná hromada mikroregionu jako vrcholný orgán svazku obcí rozhoduje o dlouhodobých cílech a rozvojových aktivitách svazku obcí a schvaluje plán činnosti na další období. Tento plán je schvalován jednou ročně, zpravidla na poslední valné hromadě daného roku pro rok následující.