Datum konání: 23. 9. 2011
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2012 pro členské obce Mikroregionu Krnovsko ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2011
 • v rámci tiskových a péropagačních služeb projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ realizovat zpracování a tisk kulturních kalendářů Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 pro ty obce mikroregionu , které o zapojení se do projektu projeví zájem
 • převod majetku pořízeného z dotace v rámci projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“ – konkrétně informačních skříněk s informačními tabulemi – členským obcím Mikroregionu Krnovsko zúčastněným na této aktivitě projektu
 • uspořádání projektu s názvem „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2011
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k odevzdání poslední 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“
 • zprávu předsedy Mikroregionu Krnovsko, Ing. Vítězslava Odložilíka, týkající se činnosti kanceláře mikroregionu
 • informace o zahájení a průběhu Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko v sezóně 2011/12
 • informace o účasti manažerky mikroregionu na jednáních pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategiue rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace tajemníka MěÚ Krnov o změnách vztahujících se k oblasti státní správy a samosprávy.