Datum konání: 13. 6. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost – 2. patro
Přítomno: 18/25

Valná hromada schválila:

  • inventarizační zprávu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012
  • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2012 (období 1. 1. – 31. 12. 2012) včetně výsledku hospodaření
  • bez výhrad závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2012

Valná hromada vzala na vědomí:

  • informaci o stavu běžného účtu, účtu ČNB a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 5. 2013
  • stav úhrady členských příspěvků obcí Mikroregionu Krnovsko