Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 640 tis. Kč
Dotace: 350 tis. Kč
Doba realizace: 1/2008 – 6/2009

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti obnovy a rozvoje venkova, zvýšit atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání a celkově zlepšit životní podmínky v malých obcích. Poradenská pomoc bude směřována k vyhledávání vhodných záměrů k realizaci investičních i neinvestičních akcí vč. způsobu jejich financování.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2008“, č. RR/01/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 24. 4. 2008.

30. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 3. 4. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • předložení žádosti o dotaci za obce MRK do 500 obv. v rámci Dotačního programu na podporu přípravy Projektové dokumentace 2008 na projekt „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“
  • předložení žádosti o dotace za obce MRK v rámci pomoci určené pro mikroregiony okresu Bruntál a Vítkovska
  • zaslání žádosti na Moravskoslezský kraj na vypsání výběrového řízení na provozovatele úzkokolejné železniční trati Třemešná – Osoblaha.

Správní rada mj. doporučila:

  • valné hromadě schválit financování Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko na sezónu 2008 – 2009.