53. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 17. 4. 2012
Místo konání: Krnov, kancelář Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • program 53. správní rady Mikroregionu Krnovsko
 • kontrolní protokol z veřejnoprávní kontroly na místě k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2012
 • informaci o stavu úhrady řádných členských příspěvků na rok 2012
 • zprávu manažerky mikroregionu k závěrečnému turnaji „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
 • zprávu manažerky mikroregionu k průběhu výtvarné soutěže Mikroregionu Krnovsko s názvem „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme…“

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě schválit závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • valné hromadě schválit inventarizační zprávu svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • valné hromadě ke schválení nového člena správní rady Ing. Rostislava Kociána za obec Třemešnou
 • valné hromadě ke schválení ve funkci předsedy mikroregionu Mgr. Alenu Krušinovou a ve funkci prvního místopředsedy mikroregionu Ing. Rostislava Kociána nebo Mgr. Dagmar Machaňovou

Správní rada souhlasila:

 • s krácením způsobilých výdajů nárokovaných v rámci závěrečné žádosti o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“