22. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 5. 2008
Místo konání: Heřmanovice

Valná hromada mj. schválila:

  • financování „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“ pro sezónu 2008/2009 z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko ve výši 70 000,- Kč;
  • podání žádosti o dotaci v rámci výzvy do ROP NUTS II Moravskoslezsko pro oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity na projektové záměry „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ a „Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

  • stav předložených žádostí o dotaci na projekty podané do POV MSK 2008, do programu na podporu přípravy projektů v oblasti ŽP a zemědělství, programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008 a operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR – PR – Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.