Výroční zpráva svazku obcí souhrnně informuje o činnosti mikroregionu za uplynulý kalendářní rok. Zahrnuje zejména informace o společných akcích svazku obcí, formách a způsobech jeho prezentace, výčet přidělených dotací k podaným projektovým žádostem jednotlivých obcí i mikroregionu jako celku. Výroční zpráva zároveň obsahuje informace týkající se zajištění řádného chodu mikroregionu a jeho spolupráce s dalšími organizacemi a institucemi.

Výroční zprávy o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko