Datum konání: 2. 6. 2011
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

  • celoroční hospodaření Mikroregionu Krnovsko za rok 2010 bez výhrad
  • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2010 bez výhrad
  • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2010.