Datum konání: 30. 4. 2009
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2008
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2009
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekty:
  • „Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“
  • „Modernizace veřejných prostranství“
 • partnerskou smlouvu o vzájemné spoluprávi při přípravě, realizaci a provozování projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
 • monitorovací zprávy k projektům:
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
  • Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko.