Mikroregion Krnovsko, jako dobrovolný svazek obcí, každoročně vytváří a předkládá projektové žádosti do vyhlašovaných programů a dotačních titulů. S ohledem na potřeby a finanční možnosti mikroregionu se jedná především o projekty neinvestičního charakteru, jejichž cílem je zajistit dostatečnou a vhodnou propagaci mikroregionu i jeho řádný chod. Zároveň mikroregion každoročně uskutečňuje společné akce, do kterých se aktivně zapojují všechny obce daného území.

Příprava i realizace těchto projektů a akcí směřuje k prohloubení spolupráce a partnerství nejen mezi obcemi, ale i školami, podnikatelskými subjekty a dalšími organizacemi mikroregionu. Snahou je, aby se tyto akce staly tradičními a dle svého charakteru zvýšily zájem o toto příhraniční území.

Výpis jednotlivých projektů a akcí

Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko V. ročník

  Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko V. ročník Mikroregion Krnovsko společně s obcí Zátor úspořádali dne 9. 9. 2023 již V. ročník tradiční sportovní akce Hry bez hranic Mikroreigonu Krnovsko. V rámci tohoto ročníku se utkalo 12 týmu, které soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Užily si nejenom samotní soutěžící, ale i diváci, jež přišli zafandit a podpořit svůj tým. I díky nim se podařilo […]

Všechny projekty a akce