Mikroregion Krnovsko, jako dobrovolný svazek obcí, každoročně vytváří a předkládá projektové žádosti do vyhlašovaných programů a dotačních titulů. S ohledem na potřeby a finanční možnosti mikroregionu se jedná především o projekty neinvestičního charakteru, jejichž cílem je zajistit dostatečnou a vhodnou propagaci mikroregionu i jeho řádný chod. Zároveň mikroregion každoročně uskutečňuje společné akce, do kterých se aktivně zapojují všechny obce daného území.

Příprava i realizace těchto projektů a akcí směřuje k prohloubení spolupráce a partnerství nejen mezi obcemi, ale i školami, podnikatelskými subjekty a dalšími organizacemi mikroregionu. Snahou je, aby se tyto akce staly tradičními a dle svého charakteru zvýšily zájem o toto příhraniční území.

Výpis jednotlivých projektů a akcí

HRY BEZ HRANIC/DEN MIKROREGIONU KRNOVSKO

Název projektu: Ať jsme staří nebo mladí, srandu máme rádi reg. č. projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001714 A je to tu…. HRY BEZ HRANIC – Úvalno 15.6.2019 od 9:30 hodin na koupališti  Mikroregion Krnovsko, jako každý rok pořádá sportovní utkání obecních týmů. Jste aktivní,máte rádi legraci a jste soutěživí? Přihlašte svou obec do těchto her a dostaňte titul šampionů v utkání všech obcí Mikroregionu […]

Kam na výlet na Krnovsku aneb namaluj si svůj výlet

Název projektu: Ať jsme staří nebo mladí, srandu máme rádi reg. č. projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0001714 Mikroregion Krnovsko společně s Powiatem Prudnicki realizuje česko-polský projekt „Ať jsme staří nebo mladí, srandu máme rádi“ zaměřený na obyvatele a návštěvníky našeho regionu. Chceme veřejnosti ukázat, co vše je možno u nás spatřit, navštívit či si aktivně vyzkoušet. První aktivita tohoto projektu je zaměřena na ty nejmladší a školou […]

Všechny projekty a akce