V současné době se na území Mikroregionu Krnovsko nachází 3 hraniční přechody malého pohraničního styku, 1 mezinárodní hraniční přechod bez omezení tonáže, 1 mezinárodní hraniční přechod s omezenou tonáží a 1 hraniční přechod pro osobní automobily určený pouze pro občany ČR a PR.

PŘECHODY URČENÉ VÝHRADNĚ PRO MALÝ POHRANIČNÍ STYK

Přechod MPS Charakter Rozsah dopravy Provozní doba
Úvalno – Branice 3 P,C,M do 50 ccm, ZT denně (6 – 22 hod.)
Chomýž – Chomiaża 3 P,C denně (6 – 22 hod.)
Linhartovy – Lenarcice 3 P,C,M do 50 ccm, ZT denně (6 – 22 hod.)

Charakter: 3 – přechod malého pohraničního styku (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995 a změna z 30. 6. 2002)

Druhy dopravy: P – pěší, C – cyklisté, M – motocykly, OA – osobní automobily, ZT – zemědělská vozidla. Stav k 1. 7. 2003

SILNIČNÍ HRANIČNÍ PŘECHODY

Hraniční přechod Charakter Rozsah dopravy Provozní doba
Krnov – Pietrowice 1, 3 P, C, M, OA, B, N1 Nepřetržitě
Osoblaha – Pomorzowicki 2, 3 P, C, M, OA Nepřetržitě
Bartultovice – Trzebina 1, 3 P, C, M, OA, B, N Nepřetržitě

Charakter: 1 – hraniční přechod pro občany všech států, 2 – pro občany ČR a PR, 3 – přechod malého pohraničního styku (Smlouva mezi ČR a PR o malém pohraničním styku, Praha 17. 1. 1995 a změna z 30. 6. 2002)

Druhy dopravy: P – pěší, C – cyklisté, M – motocykly, OA – osobní automobily, B – autobusy, N – nákladní doprava, N1 – nákladní vozidla evidovaná v ČR a PR do užitečné hmotnosti 3,5 t (s výjimkou přeprav nebezpeč. nákladů)