34. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 23. 9. 2011
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2012 pro členské obce Mikroregionu Krnovsko ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2011
 • v rámci tiskových a péropagačních služeb projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ realizovat zpracování a tisk kulturních kalendářů Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 pro ty obce mikroregionu , které o zapojení se do projektu projeví zájem
 • převod majetku pořízeného z dotace v rámci projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“ – konkrétně informačních skříněk s informačními tabulemi – členským obcím Mikroregionu Krnovsko zúčastněným na této aktivitě projektu
 • uspořádání projektu s názvem „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2011
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k odevzdání poslední 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“
 • zprávu předsedy Mikroregionu Krnovsko, Ing. Vítězslava Odložilíka, týkající se činnosti kanceláře mikroregionu
 • informace o zahájení a průběhu Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko v sezóně 2011/12
 • informace o účasti manažerky mikroregionu na jednáních pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategiue rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace tajemníka MěÚ Krnov o změnách vztahujících se k oblasti státní správy a samosprávy.

50. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2.9. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2011

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě realizovat v rámci tiskových a propagačních služeb projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ kulturní kalendáře na rok 2012 pro ty obce mikroregionu, které o zapojení se do projektu projeví zájem
 • valné hromadě znovuprojednání a přehodnocení výše příspěvku na Hokejovou ligu Mikroregionu Krnovsko 2012/13 v rámci projednávání rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2012.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o průběžném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko v roce 2011
 • informace o průběhu realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o průběhu akce „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011“
 • informace o účastni manažerky mikroregionu na jednání pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace o záměru uspořádat v červnu 2012 pod záštitou města Krnova žákovské lehkoatletické závody Mikroregionu Krnovsko
 • informace o možnosti získání dotací z Programu rozvoje venkova na podzim 2011.