Datum konání: 15. 6. 2007
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

  • celoroční hospodaření Mikroregionu Krnovsko za rok 2006 bez výhrad
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2006
  • zápis inventarizační komise o provedení inventury majetku a závazků ke dni 31. 12. 2006.