Datum konání: 25. 9. 2008
Místo konání: exkurze „Po dobrých příkladech MSK“

Valná hromada mj. schválila:

  • řádné členské příspěvky na rok 2009 ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2008.

Valná hromada mj. projednala:

  • výzvu k předkládání projektů do PRV Mze ČR na obnovu a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby.