54. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 23. 8. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • školení účetních obcí Mikroregionu Krnovsko
  • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 1/2012
  • úhradu dětských hřišť z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko
  • konání valné hromady dne 18. 10. 2012 v 9:00 hod.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 7. 2012
  • informaci o stavu úhrady řádných členských příspěvků na rok 2012

Správní rada doporučila valné hromadě ke schválení:

  • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje v rámci projektu „Modernizace veřejných prostranství“
  • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na činnost Mikroregionu Krnovsko v rámci projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“