41. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 1.9.2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2009
  • partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování projektu „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“ a smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Mikroregionem Krnovsko a obcemi Býkov – Láryšov, Čaková, Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká
  • spolufinancování nákladů na přípravu projektu „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“ zpracovaného v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“ z rozpočtu zúčastněných
  • spolufinancování nákladů na přípravu projektu „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“ zpracovaného v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“ z rozpočtu zúčastněných obcí
  • spolufinancování nákladů na realizaci projektu „Modernizace veřejných prostranství“ zpracovaného v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009“ z rozpočtu zúčastněných obcí.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko“
  • informace k organizačnímu zajištění „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“ v sezóně 2009/10.