56. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 24. 1. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:24

Správní rada schválila:

  • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2012
  • odpisový plán Mikroregionu Krnovsko na rok 2013

Správní rada vzala na vědomí:

  • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2012
  • vytvoření účtu u ČNB nejpozději k 31. 3. 2013 pro účely čerpání dotací
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko ke dni 31. 12. 2012