15. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 7. 3. 2006
Místo konání: Město Albrechtice

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • realizaci projektu „Internetové stránky MRK – cizojazyčné mutace“.
  • provedení auditu za rok 2006 prostřednictvím KÚ Moravskoslezského kraje.

Správní rada mj. projednala:

  • vyhodnocení „Zimních her Mikroregionu Krnovsko“
  • zprávu o projektech podaných do programů Moravskoslezského kraje
  • zprávu o činnosti místní akční skupiny „Rozvoj Krnovska, o.p.s.“