Datum konání: 19. 4. 2011
Místo konání: Brantice

Valná hromada mj. schválila:

 • nové složení správní rady Mikroregionu Krnovsko
 • zápis inventarizační komise o provedení fyzické a dokladové inventury Mikroregionu Krnovsko ke dni 31. 12. 2010
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2011
 • přijetí dotace na projekt „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“
 • tisk aktualizovaného prezentačního materiálu – mapy Mikroregionu Krnovsko se zajímavostmi mikroregionu – v česko-polské a česko-německé verzi
 • snížení příspěvku z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko pro sezónu 2012/13 na financování „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“
 • uspořádání projektu s názvem „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011“ vč. uvolnění finančních prostředků na uvedený projekt z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o průběhu realizace projektu a obdržení finančnícho prostředků za 2. žádost o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o předložení hlášení o pokroku k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o předložení a schválení monitorovacích zpráv o zajištění udrřžitelnosti projektů „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“
 • informace Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, pracoviště Ostrava
 • informace týkající se stavební činnosti na území s archelogickými nálezy.