Separování kuchyňského odpadu na území mikroregionu Krnovsko

 

Cílem projektu je pořízení celkem 750 ks sběrných nádob o objemu 7l a 10l na oddělený sběr kuchyňského odpadu. Tyto nádoby budou předány do užívání domácnostem na území obcí Lichnov a Úvalno. Realizací projektu doje k zefektivnění nakládání s kuchyňským bioodpadem a ke snížení množství kuchyňského odpadu obsaženého ve směsném odpadu, což povede i ke snížení celkového množství vyprodukovaného SKO.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravszkoslzeského kraje z programu Podpora odpadového hospodářství pro rok 2023.