57. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 11. 4. 2013
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 7/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada schválila:

  • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu Krnovsko a zpracování investičního projektu na vybudování dětských hřišť v obcích mikroregionu a jejich předložení do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2013
  • finanční příspěvek 5.000 Kč pro Mgr. Ludmilu Čajanovou na dotisk knihy „Setkání u kaple“ s podmínkou předání 9 ks výtisků knihy Mikroregionu Krnovsko

Správní rada vzala na vědomí:

  • informaci o stavech bankovních účtů (ČNB a ČS) a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2013
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko de dni 31. 3. 2013
  • provedení auditu Mikroregionu Krnovsko za rok 2012