Datum konání: 21. 9. 2010
Místo konání: Lichnov

Valná hromada mj. schválila:

  • řádné členské příspěvky na rok 2011 pro členské obce MRK ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2010
  • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 6. 2010 a 31. 8. 2010
  • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
  • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

  • nformaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 8. 2010
  • informace k zahájení Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2010/2011.