25. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 12. 2008
Místo konání: Lichnov

Valná hromada mj. schválila:

  • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2009
  • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2010 a 2011
  • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2009.

Valná hromada mj. projednala:

  • zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření
  • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2008.

36. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 9. 12. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu podle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2008
  • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu Krnovsko a zpracování investičního projektu na vybudování dětských hřišť v obcích mikroregionu a jejich předložení do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2009.