Mikroregion Krnovsko se rozkládá na hranicích České republiky a Polska – je severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje.

Toto území s dlouhou historií a kulturní tradicí v sobě skrývá ohromný potenciál turistických možností pro celoroční rekreační využívání. Zázemí pro cestovní ruch je pestré: od městské architektury (Krnov), stavebních památek (zámky v Krnově, Linhartovech, Slezských Rudolticích, Dívčím Hradě, Branticích, zříceniny hradů Fulštejn, Cvilín) a rozhleden (Krnov – Cvilín, Krnov – Ježník, Úvalno, Liptaň, Holčovice, Město Albrechtice) přes venkovskou turistiku v zemědělských oblastech až po lidovou architekturu (Heřmanovice), židovské památky (Krnovská synagoga, židovský hřbitov v Osoblaze, Krnově) či technické zajímavosti (úzkorozchodná dráha Třemešná – Osoblaha).

V průběhu celého roku se na Krnovsku koná řada pravidelných kulturních akcí s mezinárodní účastí (Krnovské hudební slavnosti, Mezinárodní dny dětí, Dny obcí). Mikroregion Krnovsko je krásným krajem, který stojí za to navštívit a poznat blíže malebné krásy přírody tohoto příhraničního zákoutí České republiky.

Kulturní památky

Městská architektura

Významnou a nepřehlédnutelnou architektonickou památkou města je bezesporu krnovská radnice se spořitelnou. Radnice s věží v neorenesančním stylu se secesními detaily byla postavena v letech 1901 – 1903, spořitelna byla k budově přistavěna o několik let později. Zámek v Krnově byl postaven v renesančním slohu v 16. století. Na nádvoří zámku začíná knížecí chodba s arkádami a cennými sgrafity a reliéfy. Koncertní síň Sv. Ducha (Krnov) je v současné […]

Rozhledny

Rozhledna na Cvilíně (Krnov) je vysoká 26 m a pochází z roku 1903. Jedná se o romantickou stavbu, která se dochovala v autentickém stavu a poskytuje nádherný výhled do okolí.   Dřevěná rozhledna na vrchu Vyhlídka (553 m n.m.) se nachází v městské části Krnov – Ježník. Rozhledna Hanse Kudlicha v Úvalně byla postavena v roce 1913 na počest úvalenského rodáka a nejmladšího poslance vídeňského sněmu […]

Zříceniny hradů

Zřícenina gotického hradu Cvilín zvaného Šelenburk (Krnov) pochází z 1. poloviny 13. století. Hrad byl vybudován na místě prehistorického sídliště lidu popelnicových polí. Zřícenina hradu Fulštejn (Bohušov) se nachází nad korytem říčky Osoblaha. V minulosti se jednalo o rozsáhlý a na svou dobu dokonale propracovaný fortifikační systém. Hrad byl založen před rokem 1255 Herbortem z Vulmu.

Zámky

Zámek v Linhartovech stojí na místě bývalé tvrze, která byla roku 1588 za Haugviců z Biskupic přestavěna na renesanční čtyřkřídlý zámek. Vedle zámku se rozkládá zámecký park se spoustou zajímavých okrasných dřevin. Interiér zámku byl zpřístupněn veřejnosti v létě roku 2005. Zámek ve Slezských Rudolticích byl postaven na místě bývalé gotické tvrze Supů z Fulštejna. Za Alberta z Hodic, během […]

Lidová architektura

Obec Heřmanovice je mimořádně velkou horskou obcí, která byla poprvé připomínána v roce 1339 jako městečko. V roce 1995 byla prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci.

Církevní a židovské památky

Na počátku 18. století byl na místě dřívější dřevěné kaple vybudován Poutní kostel Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně (Krnov), který je stálou dominantou města Krnova. Autory stavby jsou známí stavitelé Ondřej a Jiří Gansové, fresková výzdoba je dílem malíře Františka Ecksteina. Chrám Panny Marie Sedmibolestné je významným poutním místem celého Slezska. Kostel Nanebevzetí Panny Marie s klášterem minoritů […]

Přírodní památky

Přírodní památky

Přírodní rezervace Krasovský kotel se nachází v západní části mikroregionu Krnovsko, zhruba 2,5 km od Krasova. Jedná se o druhově bohatou mezofilní louku v nadmořské výšce 660 m, na níž se z rostlinstva hojně vyskytuje populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), z chráněných druhů rostlin zde můžeme nalézt pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis). Přírodní […]

Technické památky

Úzkorozchodná trať Osoblaha – Třemešná ve Slezsku

Provoz na této trase byl zahájen již v roce 1898. Trasa spojuje následující obce Osoblažska: Osoblaha – Bohušov – Koberno – Slezské Rudoltice – Amalín – Horní Povelice – Dívčí Hrad – Liptáň – Třemešná ve Slezsku. Na trati s rozchodem kolejí 760 mm a délce 20,3 km se nachází celkem 102 oblouků, z nichž 24 má poloměr 100 m nebo […]