Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 265 tis. Kč
Dotace: 170 tis. Kč
Doba realizace: 7/2007 – 12/2007

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti volnočasových aktivit, rozvoje podnikání, cestovního ruchu, životního prostředí atd., tak aby na tomto území mohlo být realizováno co nejvíce aktivit a akcí.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Celkové náklady: 1 000 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč
Doba realizace: 3/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno, Zátor

Cílem projektu je pokračovat druhou etapou v obnově veřejného osvětlení v obcích Mikroregionu Krnovsko.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v MRK

Celkové náklady: 594 tis. Kč
Dotace: 594 tis. Kč
Doba realizace: 4/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Brantice, Čaková, Heřmanovice, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Úvalno, Vysoká, Zátor

Cílem projektu je dovybavit nádobami na tříděný sběr obce Mikroregionu Krnovsko a zajistit tak dostatečnou kapacitu sběrné sítě. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s.1