Datum konání: 26. 1. 2006
HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Valná hromada odsouhlasila

  • předložení projektu „Komplexní řešení nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“ v rámci programu PODPORA PŘÍPRAVY PROJEKTŮ V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ.