Datum konání: 11. 5. 2007
Místo konání: Holčovice

Valná hromada mj. schválila:

  • nové složení orgánů svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
  • přijetí dotace na projekt „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa“
  • přijetí dotace na projekt „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“

Valná hromada mj. projednala:

  • účetní záležitosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko
  • výstupy projektu „Intenzifikace systému separovaného sběru odpadu v MRK“
  • možnosti podpory vzdělávacích a sportovních aktivit zejména dětí a mládeže na území Mikroregionu Krnovsko