Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 634 tis. Kč
Dotace 348,4 tis. Kč
Doba realizace 7/2011 – 6/2012

Cílem projektu je zajistit dlouhodobý rozvoj Mikroregionu Krnovsko a další aktivity v oblasti rozvoje venkova, kvality života, propagace mikroregionu atd.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2011“, č. RRC/01/2011. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 3. 2011.