26. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2009
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2008
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2009
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekty:
  • „Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“
  • „Modernizace veřejných prostranství“
 • partnerskou smlouvu o vzájemné spoluprávi při přípravě, realizaci a provozování projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
 • monitorovací zprávy k projektům:
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
  • Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko.

38. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 1/2009

Správní rada mj. doporučila valné hromadě:

 • pořídit v rámci projektu „Poradenství a podopra občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“ kulturní kalendáře na rok 2010 pro jednotlivé obce mikroregionu.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace ohledně omezujících ustanoveni výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko ve vztahu ke společně připravovanému projektu „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“.

Modernizace veřejných prostranství

Celkové náklady projektu 920 tis. Kč
Požadovaná dotace 500 tis. Kč
Doba trvání projektu 4/2009 – 12/2010

Projekt je zaměřen na zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství v obcích mikroregionu. V obcích budou vytvořena místa a plochy, které budou sloužit k odpočinku, relaxaci a trávení volného času zejména rodičů s dětmi a dětí samotných. Do projektu je zapojeno 8 obcí: Brantice, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno a Zátor.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.

Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 568 tis. Kč
Požadovaná dotace 312,4 tis. Kč
Doba trvání projektu 7/2009 – 6/2010

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v přípravě a realizaci společných projektů mikroregionu, propagaci mikroregionu, komunikaci s ostatními subjekty. Mimo společně realizované investiční akce se mikroregion zaměřuje i na podporu rozvoje občanských aktivit orientovaných zejména na děti a mládež.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.