DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST

Rozhodující roli hraje v mikroregionu autobusová doprava provozovaná společností Connex Morava, a.s., a Osoblažskou dopravní společností.

ODIS logo
IDS Moravskoslezského kraje ODIS
Vyhledat spojení na IDOS

SILNIČNÍ:

Pro silniční dopravu je nejdůležitější komunikací v mikroregionu silnice I/11- I/57. Tato komunikace je páteřní komunikací Moravskoslezského kraje a propojuje jeho východní a západní část mezi hraničními přechody se Slovenskem (Mosty u Jablunkova) a Polskem (Bartultovice). Na území mikroregionu komunikace prochází Krnovem, Městem Albrechticemi a směřuje k hraničnímu přechodu bez omezení tonáže ve Vysoké – Bartultovicích. Hraniční přechod byl otevřen v roce 2002, čímž se vytvořila příležitost pro polskou i českou stranu napojit toto území na síť evropských dálnic. Komunikace I/11 – I/57 navazuje na českou dálniční síť propojením přes dálnici D 47 na D 1 a umožňuje napojení na polskou dálnici A 4.

Komunikací nadregionálního významu je v mikroregionu silnice č. I/45 Šternberk – Bruntál – Krnov- Glubczyce (Polsko). Tento tah umožňuje nejrychlejší spojení s dálnicí na Prahu.

Silnice I. třídy doplňují v mikroregionu silnice II. třídy (Petrovice – Jindřichov – Osoblaha; Holčovice – Město Albrechtice; Lichnov – Krnov) a hojně jsou v mikroregionu zastoupeny silnice III. třídy. Tyto komunikace umožňují dostupnost všech obcí mikroregionu.

ŽELEZNIČNÍ:

Všechny železniční tratě v mikroregionu jsou neelektrifikované. Přeprava po železnici má regionální význam – na řešeném území se nacházejí tratě Krnov – M. Albrechtice – Glucholazy a Olomouc – Bruntál – Krnov. Velkým lákadlem a zvláštností mikroregionu je úzkorozchodná dráha z Třemešné do Osoblahy. Trať je dlouhá 20,3 km a rozchod je 760 mm. V roce 2005 byl na trati obnoven provoz vlaku s parní lokomotivou.

LETECKÁ:

Nejbližší mezinárodní letiště je Ostrava – Mošnov. K přepravě slouží pravidelné lety Ostrava – Praha a zpět a Ostrava – Mnichov a zpět. Dále je letiště využíváno pro charterové lety nejrůznějších zahraničních i domácích leteckých společností.

Regionálním letištěm je krnovské sportovní letiště. Slouží zejména ke sportovním účelům, dále k protipožární prevenci, ochraně rostlin (zemědělství a lesnictví), vyhlídkovým letům a podnikatelům. Od roku 1994 má statut veřejného vnitrostátního letiště. V rámci poskytovaných služeb provozuje leteckou a parašutistickou školu, nabízí lety pro veřejnost, lety pro snímkování, propagační lety a seskoky i individuální létání.