26. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 11. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 3/2007 bez výhrad
  • závěrečné vyúčtování projektu „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa“
  • předložení společného projektu „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko“ do ROP
  • zpracování společného projektu „Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008“