Datum konání: 25. 7. 2005
HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

  • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • úpravu rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2005 dle rozpočtového opatření č. 1/2005

Valná hromada neschválila:

  • poskytnutí finančních prostředků ve výši 180 000,- Kč z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na provoz parní lokomotivy na úseku Třemešná – Osoblaha v letní sezóně 2005
  • poskytnutí finančních příspěvků ve výši 25 000,- Kč obci Bohušov a 25 000,- Kč obci Slezské Rudoltice na propagaci oslav obcí.