35. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 9. 12. 2011
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2012
 • bez výhrad rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a 2014
 • plán inventur pro rok 2011
 • směrnici k inventarizaci majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
 • uspořádání exkurze s pojené se semináři v rámci projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ do oblasti Třinecka
 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu krnovsko a zpracování investičního projektu na modernizaci veřejných prostranství v obcích mikroregionu a jejich předložení do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012.

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • informace o podání závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace ke zpracování a  předložení zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o rozhodnutí Rady Města Krnova týkající se pronájmu ledové plochy pro regionální soutěž v ledním hokeji „Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2011/12“ za cenu 1000,- Kč/hod
 • informace o účasti manažerky mikroregionu na jednáních pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace manažerky mikroregionu z jednání pracovní skupiny k iniciativě intergovaných plánů v oblasti Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník a Kralický Sněžník
 • informace manažerky mikroregionu ze setkání s regionálními partnery na téma „Co nás čeká po roce 2014“
 • informace Renáty Nunvářové z MěÚ Krnov k sociální reformě, informace Mgr. Jaroslava Obra a Bc. Libora Včelného z Policie ČR k možnostem spolupráce obcí s Policií ČR a informace Mgr. Kateřiny Hartošové z T-mobile Czech Republic, a.s. k možnostem úspor v telekomunikačních službách.