37. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 10. 3. 2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • uzavření mandátní smlouvy s p. Dagmar Kovalčíkovou na poskytování odborných ekonomických a účetních služeb
  • pokračování „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“ v sezóně 2009/2010

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informaci o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko za rok 2008
  • informace o předložených žádostech o dotaci do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2009:
    • „Poradenství a podopra občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“
    • „Modernizace veřejných prostranství“