Základní informace o projektu

logo CSS.jpg

Centrum společných služeb (CSS) je zkrácený název projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce,  reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je realizován ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, a který je financován z prostředků EU – Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cíle projektu

  • zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, případně přenesené působnosti obcí, prostřednictvím rozšířených služeb poskytovaných občanům zapojených obcí
  • zajištění rovnoprávnějšího přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám
  • zlepšení dostupnosti, kvality a informovanosti  občanů o poskytovaných veřejných službách
  • zvýšení profesionality výkonu veřejné správy
  • poskytování a rozvoj veřejných služeb v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených v mikroregionu Krnovsko

Harmonogram projektu

Celková realizace projektu včetně přípravné a závěrečné fáze probíhá v období 1.2.2016 až 31.7.2019. Realizace projektu v rámci zapojených DSO pak od 1.7.2016 do 30.6.2019.

 

V oblasti působnosti mikroregionu Krnovsko je do Centra společných služeb Krnovsko zapojeno všech 25 obcí.Základní informace o projektu