Datum konání: 27. 6. 2008
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

  • celoroční hospodaření Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
  • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2007
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
  • přijetí dotace na projekty „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“předložené do ROP NUTS II Moravskoslezsko.