Vyhlášení veřejné finanční podpory mikroregionu Krnovsko

Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o veřejnou finanční podporu (dále jen VFP) z rozpočtu mikroregionu Krnovsko.

Jedná se především o následující oblasti poskytování VFP:

  • ekologie a životní prostředí
  • kultura
  • registrovaný sport a tělovýchova
  • sociální věci
  • vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity

Termín příjmu žádosti: do 30. září 2016

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Antony, antony.pavel@seznam.cz, tel. 736 203 667

Max. výše dotace: max. 70% celkových nákladů projektu, max. 50 000 Kč (v případě žádosti o více než 50.000 Kč schvaluje žádost Valná hromada mikroregionu)

Způsob podání žádosti: písemně na adresu: Mikroregion Krnovsko, Hlavní nám. 1, Krnov, 794 01 nebo elektronicky na adresu: antony.pavel@seznam.cz (mail ze Zásad VFP podatelna@mikroregionkrnovsko.cz, prosím, nepoužívejte!)

Veškeré potřebné informace včetně žádosti a jejich příloh

Pěší turistika

Na území mikroregionu Krnovsko se nachází pestrá paleta zachovalých krajinných typů.

Podhůří Jeseníků, zejména okolí obcí Zátor, Brantice, Krasov, Radim, Hošťálkovy, Holčovice, Heřmanovice a Jindřichov poskytují doslova ráj pro houbaře a sběrače lesních plodů. Osoblažská rovina nabízí množství remízků, lesíků a rybníků.

V rámci péče o životní prostředí jsou v mikroregionu zřízeny přírodní památky (Staré hliniště , Liptaňský bludný balvan) a tři přírodní rezervace (Radim , Krasovský kotel a Velký Pavlovický rybník).

Cykloturistika

Česko-polské příhraniční cyklotrasy Opavice

Česko-polská příhraniční cyklotrasa Opavice - Linhartovy

Česko-polská příhraniční cyklotrasa Opavice – Linhartovy

Krnovský mikroregion je protkán velkým množstvím cyklotras. Nejvýznamnějšími z nich jsou trasy na Osoblažsku, dále pak trasa Úvalno (CZ/PL) – Krnov – Město Albrechtice – Heřmanovice – Jeseník (délka 65 km) a trasa z Krnova na přehradu Kružberk. Celá tato síť navazuje na cyklotrasy v Polsku.

Kondiční cyklotrasy na Cvilíně (Krnov)

Kondiční cyklotrasy na Cvilíně (Krnov)

Prostřednictvím kondičních cyklotras na Cvilíně (Krnov) se pak nabízí jedinečná možnost poznat okolí vrchu Cvilín, který je dominantou města Krnova. Trasy jsou značeny podle obtížnosti: od modré – nejméně obtížné, až po červenou – velice fyzicky náročnou.

Koupání

Koupaliště v Krnově

Pěkný areál krnovského koupaliště přijde vhod zejména v horkých letních měsících. Pro zájemce je zde k dispozici minigolfové hřiště a hřiště pro plážový volejbal.

Koupaliště v Osoblaze

Koupaliště v krásném prostředí přírodního parku je lákadlem pro návštěvníky nejen z České republiky, ale rovněž ze sousedního Polska. K dispozici jsou zde tenisové kurty, fotbalové a volejbalové hřiště. Areál doplňuje kemp, kde je možné ubytování jak v chatkách, tak ve stanech.

Petrův rybník (Krnov)

Petrův rybník (Krnov)

Petrův rybník (Krnov)

Petrův rybník rozkládající se v těsné blízkosti Krnova poskytuje v létě možnost koupání, na podzim se zde pravidelně pořádá tradiční výlov Petrova rybníka. Na břehu rybníka se nachází i areál krnovského jachting klubu.

Přírodní rybník (Bohuššov)

Přírodní rybník (Bohuššov)

Přírodní rybník (Bohušov)

Přírodní rybník s možností koupání v krásném lesnatém prostředí je atraktivním cílem nejen pro rybáře, ale také pro pěší turisty a cykloturisty. V těsné blízkosti se nachází rekreační areál s tenisovými kurty, volejbalovým a fotbalovým hřištěm a kempem.

Městské lázně s krytým bazénem (Krnov)

Městské lázně s krytým bazénem (Krnov)

Městské lázně s krytým bazénem (Krnov)

Městské lázně s krytým 25 m bazénem nabízí své služby návštěvníkům od září do června. V areálu je rovněž možnost rehabilitací, masáží, masážních koupelí, sauny, solária apod.

Jezdectví

Jezdectví - Krásné Loučky

Jezdectví – Krásné Loučky

Milovníci hipoturistiky si přijdou na své v Krásných Loučkách a ve Městě Albrechticích, kde se nacházejí dvě jezdecká centra organizující projížďky na koních a ponících pro úplné začátečníky, jakož i parkurové disciplíny pro pokročilejší jezdce.

Jezdectví - Ranč Solný potok

Jezdectví – Ranč Solný potok

Ranč Solný potok se nachází na okraji obce Hynčice u Města Albrechtic, které je východiskem turistických cest v podhůří Jeseníků.Ranč nabízí možnosti absolvování agroturisticiých tras na koních na jeden nebo i více dnů, kurzy výuky jízdy na koních, dětské pobytové akce s putováním s koňmi po okolních farmách, ale i výrobu domácích produktů (sýrů apod.).

logo_staj_larysovMenší rodinná stáj v obci Láryšov poskytuje služby výuky jízdy na koni především pro ty, kteří se chtějí věnovat rekreačnímu ježdění a po získání základních dovedností touží po vyjížďkách krásnou přírodou s výhledy na město Krnov a jeho okolí na koni zapůjčeném nebo vlastním. Výcviku se mohou zúčastnit děti od 12 let i dospělí, začátečníci i pokročilí. Stáj nabízí pro největší nadšence také možnost ustájení omezeného počtu privátních koní s celodenní péčí.www.stajlarysov.estranky.cz

Jezdecký klub Brantice nabízí možnost svezení na koni a poníkovi na jízdárně nebo vyjížďky do přírody.Také nabízí vození na společenských a firemních akcích, ve školkách, na dnech obcí, dětských dnech apod. Chcete li někoho překvapit nebo potěšit, existuje možnost zakoupení dárkového poukazu.Navštivte naše webové stránky, kde se dozvíte vše potřebné www.jkbrantice.cz.

Lyžování

Lyžžování (Holčovice)

Lyžžování (Holčovice)

V zimních měsících lze strávit v mikroregionu Krnovsko příjemnou zimní lyžařskou dovolenou, například na svazích v obci Holčovice, kde se nacházejí dva lyžařské vleky, dále v obcích Petrovice, Hošťálkovy – část Vraclávek či přímo v Krnově.

Vodní turistika

Vodní turistika řeka Opava

Vodní turistika řeka Opava

Okolí Krnova nabízí široké možnosti také zájemcům o vodní turistiku. Splavná je zejména řeka Opava, v určitých obdobích roku i řeka Opavice. V Krnově je k dispozici půjčovna lodí, kde si turisté mohou pronajmout kánoe, kajaky, včetně nezbytného vybavení. Rovněž je možno objednat sjíždění řeky pod dohledem zkušeného instruktora.

Parašutismus a létání (Krnov)

Krnov nabízí odvážným zájemcům i možnosti parašutismu a bezmotorového létání. Zdejší Aeroklub Krnov organizuje pro odvážlivce tandemové seskoky, základní parašutistický výcvik zakončený seskokem, individuální létání nebo možnost atraktivní disciplíny „spolupráce na otevřených vrchlících“ pro zkušené parašutisty. To vše na krnovském sportovním letišti, které má statut vnitrostátního letiště.

Létání (Krnov)

Létání (Krnov)

Paraššutismus (Krnov)

Paraššutismus (Krnov)

Ostatní

Tenis, bowling, fotbal, volejbal, squash, fitnesscentra, lanové centrum, horolezecká stěna, in-line hřiště (Krnov)

Turistům, kteří chtějí strávit aktivní dovolenou v krnovském mikroregionu se nabízejí široké možnosti sportovního vyžití. K dispozici je bowlingové centrum se čtyřmi bowlingovými dráhami (Krnov), několik kvalitně upravených tenisových kurtů (Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Bohušov), squashové centrum (Krnov), množství fotbalových a volejbalových hřišť, fitnesscentra, solária atd. Navíc, pro milovníky horolezectví se nabízí možnost využití lanového centra a umělé horolezecké stěny (Krnov). Turisté si rovněž mohou vyzkoušet své dovednosti ve střelbě – krnovská střelnice nabízí jedinečnou možnost vyzkoušet si střelecké schopnosti ve střelbě na skeet, z pistole, malorážky a brokovnice.

Sport - volejbal (Krnov)

Sport – volejbal (Krnov)

Sport - tenis (Chomýžž)

Sport – tenis (Chomýžž)

Sport - motokros (Albrechtice)

Sport – motokros (Albrechtice)

Přírodní památky

Přírodní rezervace Krasovský kotel

Přírodní rezervace Krasovský kotel

Přírodní rezervace Krasovský kotel se nachází v západní části mikroregionu Krnovsko, zhruba 2,5 km od Krasova. Jedná se o druhově bohatou mezofilní louku v nadmořské výšce 660 m, na níž se z rostlinstva hojně vyskytuje populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), z chráněných druhů rostlin zde můžeme nalézt pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Přírodní rezervace Radim

Přírodní rezervace Radim

Přírodní rezervace o celkové rozloze 19,25 ha. se rozkládá se za obcí Radim, na pravém břehu vodního toku Krasovka. Nadmořská výška rezervace se pohybuje v rozmezí 430 – 556 m n. m. Jedná se o jedinečnou oblast se zbytkem jedlobučiny s jesenickým modřínem.

Přírodní rezervace Velký pavlovický rybník (Slezské Pavlovice) se nachází v katastru obcí Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice. V letech 1987 – 1995 zde bylo napočítáno 153 druhů ptáků, z toho 33 chráněných. Vyskytuje se zde i velký počet druhů obojživelníků, jako kuňka obecná (Bombina bombina), skokan zelený (Rana esculenta), či rosnička zelená (Hyla arborea).

Chářovský park (Krnov) založený v roce 1899 na území tehdejší obce Chářová (Krotendorf) tzv. Okrašlovacím spolkem, byl později často řazen k dendrologicky nejvýznamnějším parkům na Bruntálsku. Nachází se v něm také několik druhů překrásně kvetoucích rododendronů.

Přírodní památka Staré hliniště (Krnov)

Přírodní památka Staré hliniště (Krnov)

Přírodní památka Staré hliniště (Krnov) se nachází se severně od Krnova v opuštěném jámovém hliništi bývalé cihelny, o celkové rozloze 4,39 ha. Vyskytují se zde někteří vzácní živočichové, zejména obojživelníci: čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris). V místě se nachází i středisko ekologické výchovy.

Zátorská kyselka

Zátorská kyselka

Zátorská kyselka je velice oblíbený pramen minerální vody nacházející se v obci Zátor, pod kostelem Nejsvětější Trojice. Pramen je využíván zhruba 250 let, jeho novodobá tradice však byla obnovena v roce 1999.

Bludný balvan Liptaň

Bludný balvan Liptaň

Bludný balvan se nachází zhruba 1 km od obce Liptaň, poblíž úzkorozchodné tratě Osoblaha – Třemešná ve Slezku. Jedná se o bludný balvan ze severské jemnozrné žuly s červenými živci, jehož stáří se odhaduje cca 920 – 1010 milionů let.

Dančí farma Holčovice

Dančí farma Holčovice

Dančí farma v krásném prostředí Holčovic je vhodným cílem zejména pro rodiny s malými dětmi.