Datum konání: 15. 12. 2006
Místo konání: Liptaň

Valná hromada mj. schválila:

  • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
  • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 a 2009
  • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

Valná hromada mj. projednala:

  • postup realizace projektu „Partnerstvím k prosperitě“
  • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2006
  • zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006