29. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2010
Místo konání: Petrovice

Valná hromada mj. schválila:

  • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
  • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2009 a 31. 3. 2010
  • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt:
    • „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
  • přijetí dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt:
    • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

  • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.

Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 700 tis. Kč
Dotace 383,8 tis. Kč
Doba realizace 7/2010 – 6/2011

Cílem projektu je zajištění účinného chodu mikroregionu a realizace společných projektů s dopadem na rozvoj a propagaci mikroregionu.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2010“, č. RRC/01/2010. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010.